dijous, 9 de juny de 2011

article a Mallorca Progrés


La victòria és salvar Acció Cultural

Sebastià Bennassar. La censura informativa al País Valencià fa temps que ha ultrapassat qualsevol límit tolerable (que per a mi és el grau de censura zero sempre i quan allò que s’expliqui sigui veritat, sigui demostrable i es compleixin les tres regles essencials del periodisme: informar, formar i entretenir en el mitjà en el qual es doni a conèixer la informació).
I l’ha ultrapassat per molts motius. El primer és que aquesta censura és exercida per un govern autonòmic que ha decidit privar del dret a la informació a bona part dels seus ciutadans prohibint les emissions de TV3. El segon motiu és que aquesta censura s’ha exercit vulnerant també el dret a la propietat, i atacant els guanys empresarials, obligant a Acció Cultural del País Valencià a tancar els repetidors que permetien la recepció d’aquesta cadena i que són una propietat privada i un patrimoni de milers de persones, sense que en cap moment el Govern del País Valencià hagi fet cap indemnització ni per via expropiatòria ni per via compensatòria de la llei establerta contra una activitat que començà abans que hi hagués qualsevol regulació al respecte. Per això mateix, i en virtut del guany cessant, és el govern del País Valencià qui hauria de compensar TV3 per la pèrdua de recepció al País Valencià, i indirectament a tots els seus anunciants a qui ha privat d’arribar a un públic en el qual ja incidia i que no era potencial sinó quantificable. D’això se’n diu danys i perjudicis. Una bona part d’aquests diners haurien d’anar a parar a Acció Cultural que és qui va possibilitar aquesta recepció mitjançant els repetidors.
El govern del País Valencià no només no ha indemnitzat ningú –ni ha volgut mostrar cap acord al respecte- sinó que ha sancionat Acció Cultural del País Valencià per no voler tancar els repetidors. La multa és de 800.000 euros, que aviat és dit, i constitueix un atac frontal i directe en contra de l’entitat destinada a la conservació i difusió de la llengua catalana al País Valencià, recordem-ho, l’única llengua pròpia que es parla al País Valencià d’ençà de la conquesta catalana del rei en Jaume. Amb la imposició d’aquesta sanció, el govern del País Valencià, el mateix govern implicat en nombrosos casos de corrupció –com Gürtel- el mateix govern que incompleix les sancions de la Unió Europea per la destrucció massiva del litoral i per la urbanització salvatge del seu territori –ben sovint en connivència amb empreses que blanquegen en el sector del totxo els diners provinents del narcotràfic com han demostrat nombrosos informes judicials italians i europeus- el que es pretén és fer una passa més en el genocidi lingüístic en un territori, el País Valencià. És per això que, una vegada més, la societat civil ha fet una passa endavant, i ha de continuar fent-la, per aconseguir la pervivència d’Acció Cultural. La seva supervivència és i serà la millor de les victòries de tots els demòcrates. Entreu a la seva pàgina web http://www.acpv.cat/ajudemacpv/ i sabreu com fer-ho.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada